Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 190 gości 

Statystyki

Reklama
Prześladowanie na tle rasowym - Połóżmy mu kres!
Wpisał Glythvalley Housing Better Homes, Better Sevice, Brighter Future   
Poniedziałek, 28. Kwiecień 2008 13:21
Niniejszy artykuł zawiera ważne informacje i porady dla osób, które są ofiarami prześladowania rasowego. Omawia ona również dostępne formy pomocy oraz działania, jakie można podjąć przeciw osobom dopuszczającym się prześladowania.Obowiązki instytucji publicznych

Ustawa o stosunkach rasowych nakłada na wszystkie instytucje publiczne, takie jak Rada, Blyth Valley Housing oraz policja, obowiązek:
 • eliminowania bezprawnej dyskryminacji oraz
 • działania na rzecz równych szans i dobrych relacji pomiędzy osobami należącymi do różnych grup rasowych.
Cele i priorytety
Postępujemy zgodnie z wymogami Ustawy o stosunkach rasowych oraz wytycznymi kodeksu postępowania Komisji ds. Równości Rasowej, dotyczącymi mieszkań czynszowych. Gwarantujemy, że wszyscy nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, aby obiektywnie i z należytym taktem zajmować się przypadkami prześladowania na tle rasowym.

Naszym celem jest eliminacja wszelkich form prześladowania na tle rasowym w całym regionie. Podejmiemy zdecydowane działania przeciwko osobom, które dopuszczają się prześladowania tego rodzaju i udzielimy wsparcia oraz porad poszkodowanym.

Pragniemy tworzyć środowisko, w którym żaden mieszkaniec nie musi obawiać się prześladowania, zastraszania ani ataku na tle rasowym.

Blyth Valley Housing udowodni wszystkim mieszkańcom, jak poważnie traktuje kwestię zachowań rasistowskich i jakie kroki jest w stanie podejmować przeciwko osobom, które dopuszczają się takich zachowań.

Gdzie szukać pomocy?

Blyth Valley Housing

Jednostka ds. Zachowań Antyspołecznych zajmuje się zachowaniami antyspołecznymi (włącznie z prześladowaniem na tle rasowym) w całym regionie. Jej obowiązkiem jest rozwiązywanie problemów, jakie dotykają niektórych mieszkańców.

Urzędnicy Blyth Valley Housing zajmują się również rozmaitymi sprawami, które mogą mieć wpływ na jakość życia mieszkańców.

Zespół ds. Bezpieczeństwa

Działający przy Radzie Zespół ds. Bezpieczeństwa Lokalnej Społeczności (Council’s Community Safety Team) odpowiada za opracowywanie strategii eliminacji prześladowania rasowego i ograniczania przestępczości oraz niepokojów społecznych w regionie.

Inni właściciele mieszkań
Większość właścicieli mieszkań czynszowych może, w ramach umowy najmu, podejmować działania przeciwko osobom dopuszczającym się prześladowania na tle rasowym.

Policja

Policja ma duże możliwości w zakresie zwalczania prześladowania na tle rasowym, ponieważ takie prześladowanie jest przestępstwem.

Lokalne instytucje i agencje

Nasi pracownicy mogą skierować zainteresowanych do innych lokalnych instytucji, które udzielają pomocy i wsparcia ofiarom prześladowania na tle rasowym.

Co to jest prześladowanie na tle rasowym?
Prześladowanie na tle rasowym jest słowną lub fizyczną agresją w stosunku do innej osoby bądź grupy osób z powodu koloru skóry, przynależności rasowej, narodowości, korzeni etnicznych lub narodowych. Źródłem definicji prześladowania tego rodzaju jest raport MacPhersona z dochodzenia w sprawie zabójstwa Stephena Lawrence’a, w którym czytamy:

„Przypadek prześladowania rasowego to każde zachowanie, które jest odbierane jako prześladowanie tego rodzaju przez osobę poszkodowaną lub dowolną inną osobę.”

Współpracujemy z innymi instytucjami, aby zapewnić efektywność działań przeciwko osobom, które dopuszczają się prześladowania na tle rasowym.

Na końcu artykułu zamieszczono przydatne numery telefonów i adresy.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego
Rada umieściła w umowie najmu odpowiedni punkt, dotyczący prześladowania na tle rasowym. Stwierdza on: „Najemcy ani żadnej osobie mieszkającej z najemcą lub odwiedzającej najemcę nie wolno prześladować lub grozić prześladowaniem, używać przemocy bądź grozić jej użyciem, ani też zastraszać jakiejkolwiek osoby na terenie lokalnym z powodu jej przynależności rasowej, koloru skóry, korzeni etnicznych, narodowości, wieku, orientacji seksualnej, wyznania bądź niepełnosprawności.”

Podejmiemy zdecydowane kroki przeciwko każdemu najemcy, który dopuści się prześladowania na tle rasowym, łącznie z cofnięciem prawa najmu.

Ponadto, dysponujemy szeregiem innych środków - w tym nakazami dotyczącymi zachowań antyspołecznych oraz nakazami/zakazami sądowymi - które mogą zostać wykorzystane przeciwko każdej osobie dopuszczającej się prześladowania na tle rasowym.

Zobowiązujemy się:
 • rozpatrywać wszystkie skargi dotyczące prześladowania rasowego i traktować je z należytą powagą.
 • starać się rozwiązywać spory pomiędzy sąsiadami.
 • wykorzystywać odpowiednie środki prawne do zwalczania prześladowania na tle rasowym.
 • wspierać osoby poszkodowane i świadków.
 • współpracować z policją oraz innymi instytucjami, celem powstrzymania prześladowania na tle rasowym.
 • współpracować z mieszkańcami w procesie tworzenia przyjaznej i bezpiecznej społeczności.
 • reagować na wszelkie zgłoszenia w sprawie prześladowania na tle rasowym w ciągu jednego dnia roboczego.
 • na bieżąco informować osoby wnoszące skargę.

Bezpieczeństwo w domu
Dysponujemy szeregiem środków, pomagających zwiększyć bezpieczeństwo w domu osób prześladowanych na tle rasowym i pozwalających pozyskać dowody przeciwko tym, którzy są winni prześladowania. Wspomniane środki obejmują:

 • montaż świateł oraz innych elementów zwiększających bezpieczeństwo.
 • montaż ruchomych kamer CCTV lub sprzętu monitorującego poziom hałasu w domu, przydatnych w pozyskaniu dowodów prześladowania.
 • nieodpłatne dostarczenie wideokamery lub dyktafonu, celem zarejestrowania ewentualnych incydentów.
 • możliwość oddelegowania pracownika jako świadka ewentualnego incydentu - w przypadku, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że incydent może mieć miejsce w określonym czasie.
 • zainstalowanie systemu Valley Care tymczasowo lub na stałe, bezpłatnie lub odpłatnie.
 • nawiązanie współpracy z policją (za zgodą zainteresowanej osoby), która może zapewnić dodatkowe wsparcie i udzielić porady.
 • usunięcie lub zamalowanie wszelkich rasistowskich graffiti w ciągu jednego dnia roboczego.

W drastycznych przypadkach zachowań antyspołecznych lub prześladowania na tle rasowym możemy rozważyć ewentualność zmiany miejsca zamieszkania lub tymczasowego zakwaterowania w innej części regionu.

Ponieważ uczestniczymy w Państwowym Programie Ochrony Świadków, możemy pomóc w znalezieniu zakwaterowania w innych rejonach Wielkiej Brytanii.

Zachęcamy do powiadamiania o wszelkich zachowaniach rasistowskich. Możemy podejmować skuteczne działania przeciwko winnym osobom tylko wtedy, gdy posiadamy odpowiednie informacje.

Kierujemy się kodeksem postępowania Urzędu Spraw Wewnętrznych, dotyczącym zgłaszania incydentów prześladowania na tle rasowym. Zawiera on wytyczne odnośnie nagrywania i przekazywania informacji. Poufne dane przekazujemy innym organizacjom świadczącym pomoc tylko za zgodą zainteresowanej osoby.

Anonimowe informacje udostępniamy wyłącznie dla celów monitoringu.

Nasi pracownicy dysponują informacjami na temat lokalnych możliwości uzyskania wsparcia dla ofiar prześladowania na tle rasowym. Na końcu tej broszury znajdują się przydatne adresy i telefony.

Oferujemy pomoc w dostępie do usług tłumaczeniowych, w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego. We wszystkich naszych biurach można uzyskać bezpłatny dostęp do telefonicznej usługi tłumaczenia ustnego.

Postępowanie cywilne
Rozważymy wszystkie możliwe tryby postępowania cywilnego przeciwko osobom winnym incydentów na tle rasowym, łącznie z postępowaniem zmierzającym do cofnięcia prawa najmu, wykorzystaniem umów o właściwym zachowaniu oraz nakazów dotyczących zachowania antyspołecznego, a także nakazów/zakazów sądowych.

Postępowanie karne
Będziemy współpracować z policją oraz innymi instytucjami, celem podjęcia najbardziej skutecznych i właściwych działań przeciwko każdej osobie winnej prześladowania na tle rasowym.

Prześladowanie na tle rasowym - przydatne adresy i telefony
Istnieje szereg instytucji społecznych i państwowych, udzielających pomocy i wsparcia ofiarom prześladowania na tle rasowym.

Jednostka ds. Zachowań Antyspołecznych w Blyth Valley
(Blyth Valley Anti-Social Behaviour Unit)
Dinsdale House
75 Marine Terrace
Blyth
NE24 2LN
Tel.: 01670 542060 lub E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Można również wysłać wiadomość tekstową: @0795080908, wpisując asb oraz swoją informację.

Zachęcamy do kontaktu dowolnym z biurem lokalnym. Dane biur znajdują się na stronie internetowej www.blythvalleyhousing.com

Numer czynny poza godzinami urzędowania (nagłe przypadki) Tel.: 01670 540501

Rada miejska Blyth Valley (Blyth Valley Borough Council)
Community Safety Officer – Blyth Valley Borough Council, Environment and Regeneration Unit, Council Offices,
Avenue Road, Seaton Delaval NE25 0DX
Tel.: 01670 542342

Opieka Społeczna (Social Services)
Cramlington District Office, Civic Precinct, Forum Way, Cramlington
Tel.: 01670 712925
Blyth District Office, Compass House, Bridge Street, Blyth
Tel.: 01670 354316
Numer czynny poza godzinami urzędowania (nagłe przypadki)
Tel.: 0845 6005252

Wydział Edukacji (Education Department)
Tel.: 01670 533000

Policja w Northumbrii (Northumbria Police)
Cramlington Police Station, Forum Way, Cramlington
Tel.: 01661 872555

Posterunek Policji w Blyth (Blyth Police Station)
Bridge Street, Blyth. Tel.: 01661 872555
Race Relations Unit. Tel.: 01661 872555

Nagłe wypadki (policja, straż pożarna, pogotowie) Tel.: 999

Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau)
Eric Tolhurst Centre, Quay Road, Blyth NE24 2AS
Tel.: 01670 367779
Godziny urzędowania: poniedziałek-czwartek 10:00 - 14:00

The Roundhouse (Gin Gan), 4 West Farm Court,
Cramlington NE23 9AX
Godziny urzędowania: poniedziałek-środa 10:30 - 14:00

Wsparcie dla Poszkodowanych (Victim Support)
Albion House, Sidney Street, North Shields
Tel.: 0191 257 9079

Północnowschodni Ośrodek na rzecz Różnorodności i Równości Rasowej
(North East Centre for Diversity and Racial Equality)
Piętro II, Mea House, Ellison Place, Newcastle Upon Tyne
Tel.: 0191 232 7639

Antyfaszystowskie Stowarzyszenie Tyne and Wear
(Tyne and Wear Anti Fascist Association)
Pokój 111, Transport House, John Dobson Street,
Newcastle upon Tyne
Internet: www.twafa.org.uk Tel.: 0191 274 4000

Północnowschodnie Konsorcjum ds. Azylu i Wspierania Uchodźców
(North East Consortium for Asylum and Refugee Support)
2 Jesmond Road West, Newcastle NE2 4PQ
Tel.: 0191 211 6714

Biuro Usług dla Uchodźców w Północnej Anglii
(North of England Refugee Services)
19 The Bigg Market, Newcastle NE1 1UN
Porady telefoniczne: 0191 222 0390

Całodobowa pomoc telefoniczna Samarytanie: 0845 790 9090
(Cały kraj) Biuro w Ashington 01670 814222
Numer tylko dla niesłyszących (Minicom) Tel.: 0845 7909192
Numer dla dzwoniących z telefonu tekstowego (tylko dla niesłyszących, niedosłyszących lub mających problemy z mówieniem) Tel.: 0845 790 9192

Pomoc dla kobiet w Northumberland
(Women’s Aid Northumberland)
(Ofiary Przemocy Domowej)
Tel.: 01670 820199

Cantrum Pomocy North East Housing
(North East Housing Aid Centre)
1-2 Blackfriars Court, Dispensary
Lane, Newcastle Upon Tyne NE1 4XB
Tel.: 0191 232 3778 (nagłe wypadki) 080 8800 4444

Usługi Mediacyjne Bliss (Bliss Mediation Service)
Eric Tolhurst Centre, Quay Road, Blyth NE24 2AS
Tel.: 01670 540979

Nie jesteś zadowolony z naszych usług?
Powiedz nam!

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo - żeby każdy mógł mieszkać w spokojnym otoczeniu i czuć się dobrze w swoim domu. Jeżeli z jakiejś przyczyny uważasz, że nasze usługi nie spełniają Twoich oczekiwań, skontaktuj się z pracownikami dowolnego z biur. Jeśli nadal nie będziesz zadowolony, wypełnij formularz zażalenia. Formularze oraz informacje można uzyskać w każdym biurze.

Dinsdale House
75 Marine Terrace
Blyth
Northumberland
NE24 2LN
Faks: 01670 542096