Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Statystyki

Reklama
Zwolnienia grupowe w Wielkiej Brytanii
Wpisał Elżbieta Ślebzak   
Piątek, 09. Styczeń 2009 10:51
zwolnienia grupoweNie zależą od pracownika, ale niestety coraz częściej zdarzają się w brytyjskich firmach i dotykają również Polaków. Jakie przysługują ci prawa w przypadku zwolnienia?

Angielskie słowo „redundancy” oznacza „zwolnienie z pracy w sytuacji nadmiaru zatrudnienia”. Przyczyna zwolnienia nie leży wówczas po stronie pracownika, ale po stronie pracodawcy (zmiany technologiczne, cięcia kosztów, zamykanie lub przenoszenie firmy itp.).

Uczciwa selekcja

Głównym obowiązkiem pracodawcy w sytuacji redukcji zatrudnienia jest przeprowadzenie uczciwej selekcji pracowników do zwolnienia. Może w to zaangażować związki zawodowe albo wybierać samodzielnie, ale musi podać sprawiedliwe kryteria. Najczęściej stosuje się zasadę „last in, first out”, czyli w pierwszej kolejności zwalnia się pracowników z najkrótszym stażem. Pracodawca czeka również na dobrowolne zgłoszenia ochotników, którzy i tak planowali zmienić pracę (self-selecting) lub kieruje do zwolnienia na podstawie ilości nagan (disciplinary records, bad records). W praktyce przeprowadza się też punktową ocenę pracowników według zaakceptowanych przez związki zawodowe kryteriów, oceniając kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zatrudnionych.

Konsultacje zbiorowe

Jeżeli pracodawca planuje zwolnić ponad 20 pracowników w ciągu kolejnych 90 dni, musi przeprowadzić konsultacje z ich przedstawicielami (związkami zawodowymi) przynajmniej 30 dni przed wręczeniem komukolwiek wypowiedzenia. Jeżeli planowane jest zwolnienie ponad 100 pracowników w okresie 90 dni, konsultacje zbiorowe (collective consultation) muszą się odbyć 90 dni przed rozpoczęciem zwolnień.

Konsultacje indywidualne

Przepisy brytyjskie mówią, że pracodawca powinien omówić sprawę zwolnienia indywidualnie z każdym pracownikiem. W takiej rozmowie może spytać o sytuację finansową jego rodziny, oszczędności, liczbę osób na utrzymaniu itp. Podczas takiej konsultacji indywidualnej (individual consultation) proponuje się też alternatywne rozwiązania – zmianę stanowiska pracy, możliwość przekwalifikowania.

Wypowiedzenie umowy

Pracodawca zobowiązany jest do zachowania minimalnych okresów wypowiedzenia. Jeśli przepracowałeś u niego nieprzerwanie od miesiąca do dwóch lat, wypowiedzenie musi wynosić przynajmniej 1 tydzień. Jeśli przepracowałeś więcej niż dwa lata, okres ten to tydzień za każdy w pełni przepracowany rok, ale nie więcej niż 12 tygodni.

Payment in lieu

Pracodawcy, często w obawie przed sabotowaniem pracy przez zwalnianego pracownika, proponują wynagrodzenie pay/payment in lieu of notice (PILON). Pracownik nie pracuje już podczas okresu wypowiedzenia, ale otrzymuje wynagrodzenie, zwykle na poziomie swoich średnich zarobków, które oblicza się nie tylko na bazie podstawowego wynagrodzenia, ale także prowizji, dodatków zmianowych itp.

Odprawa za zwolnienie

Osoba zwalniana, jeśli przepracowała w danym zakładzie minimum 2 lata, ma prawo do nieopodatkowanej odprawy (redundancy pay). Pracownik w wieku do 22 lat otrzyma pół swojej tygodniówki, pracownik w wieku 22–40 lat – pełną tygodniówkę, a pracownik starszy – 1,5 tygodniówki za każdy pełny rok przepracowany w firmie. Maksymalna wysokość tygodniówki to 330 funtów (1,3 tys. zł). Przykładowo więc pracownik w wieku 35 lat po przepracowaniu 3 lat w firmie może dostać maksymalnie 990 funtów (4 tys. zł) odprawy.


Odwołania

Pierwszą instancją jest sam pracodawca. Jeżeli odwołanie nie przyniesie rezultatu, a masz podstawy do wytoczenia sprawy o nieuczciwe zwolnienie (unfair dismissal), możesz ją skierować do sądu pracy (employment tribunal – www.employmenttribunals.gov.uk).


Elżbieta Ślebzak


GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

  • The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) – bezpłatne, poufne i bezstronne porady w kwestiach prawa pracy, tel. 08457 47 47 47 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18).
  • The Labour Relations Agency (LRA) – dla pracowników w Irlandii Północnej, tel. 028 9032 1442 (od poniedziałku do piątku od 9 do 17).
  • Citizens Advice Bureau – Biuro Porad Obywatelskich – posiada liczne lokalne oddzialy
  • Redundancy Payments Helpline – infolinia dotycząca odprawy w przypadku zwolnienia, tel. 0845 1450 004.

Przydatne linkiArtykuł ten był wcześniej opublikowany w dwutygodniku "Praca i życie za granicą". Dziękujemy autorce artykułu Pani Elżbiecie Ślebzak i redakcji za zgodę na opublikowanie tego artykułu na portalu Polnews.co.uk.