Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Statystyki

Reklama
Kwalifikacje zawodowe NVQ w North East
Wpisał Danuta Kudłacik   
Poniedziałek, 15. Marzec 2010 10:27
Rzadko po przyjeździe do Anglii udaje się zdobyć wymarzoną posadę. Warto jednak gromadzić nowe kwalifikacje rozpoznawalne przez angielskiego pracodawcę, żeby poszerzyć swoje perspektywy rozwoju w przyszłości.

Kursy NVQ są skierowane głównie do osób, które chcą się rozwijać zawodowo bez przerywania pracy. Osoby te zdobywają certyfikaty NVQ (National Vocational Qualifications), czyli Krajowe Kwalifikacje Zawodowe.

Praca + nauka = możliwy awans

Zainteresowani zrobieniem kursu NVQ mają około 1300 specjalności do wyboru. W okolicach Newcastle upon Tyne prowadzonych jest 1878 kursów w 246 miejscach. Jest z czego wybierać, a sama liczba wskazuje na popularność tych kwalifikacji. Wśród dostępnych kursów znajdują się na przykład: Opiera zdrowotna i socjalna (Health and Social Care NVQ), Hydraulika (Plumbing), Murarstwo (Bricklaying), Logistyka (Logistics), Administracja (Administration), Obsługa klienta (Customer Service), Księgowość (Accounting) czy Procesy dystrybucji magazynowania i przechowywania (Distribution, Warehousing and Storage Operations). Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie interentowej Learn Direct www10.learndirect-advice-search.co.uk. Znajdują się tam wszystkie możliwe kursy prowadzone w konkretnym miejscu zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Często kursant sam wybiera moduły, które będzie realizował. Oznacza to, że może on wyeliminować te działy i zagadnienia, w których nie czuje się zbyt pewnie lub które nie dotyczą konkretnie jego pracy. Zadania są tak przygotowane, by poszerzać wiedzę na temat pracy już wykonywanej, ale kurs można również robić niezależnie.

Czas to pieniądz

Zakłada się, że potrzeba około roku na ukończenie kursów NVQ na poziomie 1 i 2 i okolo 2 lat – na poziomie 3. Osoby, które poświęcają każdą wolną chwilę na uzyskanie tej kwalifikacji mogą odebrać certyfikat nawet po 4 miesiącach. Idea większości kursów jest taka, że student uczy się według swoich możliwości czasowych. Dawn Roberts, clerical assistant w szkole średniej Heworth Grange w Gateshead tłumaczy: - Wydaje mi się, że sama struktura kursu oraz brak ram czasowych jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ można pracować we własnym tempie. Jednak niektóre kursy, np. te organizowane przez college, sa bardziej wymagające. Jacek Chłaściak, który na co dzień zajmuje się podatkami w Urzędzie Miejskim, jest w trakcie kursu AAT NVQ Accounting (Rachunkowość): - Niestety, moja obecna posada nie jest związana z rachunkowością, dlatego też nie mam możliwości uczenia się w pracy. Spędzam - w zależności od potrzeb - od 2 do 4 popołudni lub wieczorów na kursie i odrabianiu prac domowych. Szczególnie ciężko jest przed egzaminami, kiedy prawie nie mam czasu wolnego dla siebie i bliskich. Dawn dodaje: - Kurs ten wymaga ode mnie sporej samodzielności - wysyłam drogą elektroniczną prace do oceny i spotykam się z opiekunem (assessor) raz na miesiąc w celu omówienia moich postępów w nauce.

Kształcenie w cenie

Pracodawcy są pozytywnie nastawieni na zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Podnosi to prestiż firmy i wskazuje na jej rozwój. Pracownik jest bardziej związany z miejscem pracy, jeżeli widzi w niej możliwości rozwoju. Często firmy mają też specjalne fundusze przeznaczone na rozwój i kształcenie pracowników, zatem kurs NVQ może być częściowo lub całkowicie sponsorowany przez pracodawcę.

Jacek Chłaściak potwierdza, że pracodawcy przychylnie patrzą na dokształcanie pracowników: - Słyszałem od osób na kursie, tych którzy pracują w rachunkowości i których firmy wysłały na kurs, że otrzymują dni wolne na egzaminy, a czasem również na to, żeby się do nich przygotować. Osoby te otrzymują wolne w pracy, by uczestniczyć w przedpołudniowych zajęciach, bo i taka jest możliwość. Jacek dodaje, że szkolenie na początku było darmowe. Również osoby, które plasują się w dolnej granicy, jeżeli chodzi o zarobki, mogą liczyć na to, że kurs będzie bezpłatny. Później trzeba płacić. - Ja za swój zapłaciłem £480 w zeszłym roku, plus dodatkowo koszty książek (ok.£45), egzaminów (£160) i rocznej subskrypcji w AAT (£ 60). W przypadku innych kursów NVQ prawdopodobnie można zaoszczędzić na dodatkowych kosztach, ale specyfika AAT (Association of Accountancy Technician) jest taka, że trzeba płacić.

Wartość kursu na rynku pracy

- Na początku zorientowałem się, czy praca, jakiej szukam wymaga posiadania NVQ. – mówi Jacek. To ważne przy wyborze kursu i podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu. Ukończenie kursu NVQ jest sygnałem dla pracodawcy, że kandydat jest kompetentnym pracownikiem, który dąży do samokształcenia i rozwoju zawodowego. Kursy NVQ oparte są na państwowych standardach dla różnych zawodów. Precyzują one, jakie są oczekiwania wobec pracownika na danej pozycji. Dzięki temu można weryfikować swoje miejsce na rynku pracy poprzez ocenę własnych umiejętności na tle standardów pracy. Dawn Roberts dodaje: -Nie tylko zdobywam nowe certyfikaty, żeby polepszyć jakość mojego CV, ale także - nową wiedzę, doświadczenie i „know –how”. Kurs NVQ Biznes i Administracja jest kontynuacją ukończenia przeze mnie poprzednich kursów NVQ na poziomie 1 i 2. Uczę się nowych rzeczy, a także przypominam sobie to, co już umiem.

Kurs NVQ można zacząć w każdym wieku i nie ma żadnych ograniczeń związanych z wykształceniem czy wiekiem. W ogłoszeniach o pracę w wymaganiach na dane stanowisko częsty jest wymóg ukończenia kursu NVQ. Daje on pracodawcy pewność, że kandydat wie, na czym „praktycznie” będzie polegać jego praca.

Danka Kudłacik


Artykuł ten był opublikowany wcześniej w 2B27


Dawn Roberts: Poprzednie kursy Biznes i Administracja NVQ 1 i 2 udało mi się ukończyć w 4 miesiące, ale wszystko zależy od tego, jak szybko ktoś pracuje. Kurs nie jest dla mnie w ogóle trudny. Wymaga jednak dobrej organizacji i wsparcia ze strony instruktora, który będzie potwierdzał, że mój tok myślenia jest właściwy. Any course related to work or just a hobby is worth it for all extra qualities it offers.

Jacek Chłaściak: Na początku kurs nie był trudny, ale wraz z czasem stawał się coraz trudniejszy. W szczególności ostatni poziom wymaga dużego poświęcenia czasu i zaangażowania. Posiadanie certyfikatu NVQ daje mi przewagę na rynku pracy wśród innych osób, które go nie mają.

Więcej informacji na temat kursów NVQ można uzyskać na stronach internetowych:
  • www.qca.org.uk
  • www.jobland.pl
  • www. ukipedia.eu/uk