Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Statystyki

Reklama
Pracownik Socjalny w UK – Social Worker
Wpisał National Careers Service   
Piątek, 22. Marzec 2013 10:35
Artykuł ten powstał z myślą o osobach zainteresowanych rozpoczęciem kariery zawodowej związanej z pracą socjalną - jako pracownik socjalny. Pojęcie pracy socjalnej jest bardzo szerokie i uwzględnia wiele aspektów ludzkiego życia.

Decydując się na tego typu zawód, osoba zainteresowana musi być przygotowana na pracę z ludźmi o różnym pochodzeniu społecznym, kulturowym, w różnym wieku – począwszy od pracy z dziećmi i ich rodzicami czy też opiekunami prawnymi, z rodzinami zastępczymi czy też rodzinami adopcyjnymi, osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej, często z problemami zdrowotnymi natury zarówno psychicznej jak i fizycznej, osobami uzależnionymi, bezdomnymi. A zatem rola i obowiązki będą sie różniły w zależności od miejsca pracy i typu klienta/podopiecznego. Współpraca będzie obejmowała również rodzinę i osoby ze środowiska podopiecznego. W związku z powyższym przyszły pracownik socjalny powinien posiadać odpowiednie umiejętności i predyspozycje osobowościowe. Niezwykle ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania relacji z ludźmi niezależnie od ich wieku, pochodzenia społecznego czy też kulturowego jak również rodzaju dysfunkcji społecznej. Empatia, zrozumienie dla ludzkich problemów i potrzeb, cierpliwość i takt, umiejetność pomagania bez postawy osądzającej, zdolność zdobywania zaufania, podejmowanie trudnych decyzji w stresujących sytuacjach, bycie zdecydowanym i elastycznym w pracy, umiejętność pracy w grupie ale także kierowanie się własną inicjatywą to kolejne cechy niezbędne i niezwykle ważne w tym zawodzie.

Główną rolą pracownika socjalnego jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - żyjącym poza ogólnie przyjętymi normami społecznymi - w powrocie do prawidłowego funkcjonowania i podjęcia na nowo ról społecznych w tymże społeczeństwie.

Aby wykonywać tego typu zawód potencjalny kandydat musi spełniać szereg wymogów, zarówno wspomnianych powyżej personalnych/osobowych jak również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Pracownik socjalny, wykonując swoją pracę musi poruszać się w obrębie odpowiednich, obowiązujących przepisów prawnych i procedur. Odpowiednie kwalifikacje, umożliwiające zostanie pracownikiem socjalnym w Anglii, zdobywa się kończąc trzyletnie studia licencjackie lub dwuletnie studia podyplomowe na kierunku praca socjalna, który jest autoryzowany przez Health and Care Professions Council (HCPC). Wiele kursów uniwersyteckich odbywa się w pełnym wymiarze godzin (full time), jednakże istnieje rownież możliwość zdobywania kwalifikacji drogą studiów w niepełnym wymiarze czasu, które można określić odpowiednikiem polskich studiów zaocznych. Zdarza się, że osoby już pracujące w opiece społecznej otrzymują pomoc od władz lokalnych w sfinansowaniu studiów lub też wdrażane są przez lokalne władze projekty, umożliwiające zatrudnianie osób chcących zostać pracownikami socjalnymi i umożliwianie im zdobycia odpowiednich kwlaifikacji w trakcie wykonywanej pracy.

Osoba zainteresowana będzie również zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności, które od 1 grudnia 2012 jest wystawiane przez Disclosure and Barring Service (DBS – uprzednio CRB).

Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem zawodu pracownika socjalnego i rozpoczęciem pracy w tym zawodzie na terenie Anglii, zapraszamy do kontaktu z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi w National Careers Service w celu uzyskania szczegółowej i profesjonalnej porady zawodowej. Wybranie numeru 0800 093 1114 w godzinach od 09:00 do 17:00, w dniach od poniedziałku do piątku umożliwi porozmawianie z doradcą zawodowym w języku polskim.