Reklama
Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 240 gości 

Statystyki

Reklama
Polska Szkoła Sobotnia – update wrzesień 2008
Wpisał Anna Fraszczyk   
Wtorek, 09. Wrzesień 2008 06:25
Polska Szkoła Sobotnia – update wrzesień 2008Przygotowania do otwarcia Polskiej Szkoły Sobotniej w North East trwają! Na ogłoszenie o rekrutacji nauczycieli, które pojawiło się w lokalnych mediach polskich w lipcu, odpowiedziało blisko trzydziestu wykształconych na polskich uczelniach absolwentów zamieszkujących obecnie na terenie północno-wschodniej Anglii.

Na rozmowy kwalifikacyjne zaproszone zostały osoby spełniające wszystkie wymagania wymienione w ogłoszeniu o pracę, czyli:

  • posiadające odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne w jednym z trzech kierunków: polonistyka, historia lub geografia
  • znające język angielski
  • posiadające wizje nauczania polskich dzieci poza granicami Polski.

Po dwóch intensywnych dniach rozmów z kandydatami, spośród 14 osób zaproszonych na rozmowy, wyłoniono grupę 7 osób, którym zaproponowano dalszą współpracę przy tworzeniu szkoły. Dane pozostałych osób, o ile wyraziły one na to zgodę, pozostaną w naszej bazie danych nauczycieli. W zależności od potrzeb, w przyszłości działalność szkoły zostanie rozszerzona o inne zajęcia i wówczas baza danych nauczycieli pomoże nam w sprawnej komunikacji z nauczycielami.

Osoby, które zakwalifikowały sie do dalszego etapu po rozmowie kwalifikacyjnej, wykazały sie dobrą znajomością języka angielskiego, doświadczeniem w nauczaniu swojego przedmiotu oraz interesującą wizją nauczania polskich dzieci na emigracji.

Na początku września 2008 jesteśmy na etapie finalizowania umowy o udostępnienie lokalu i oczekiwania na fundusze. Przyjęliśmy już ponad sześćdziesiąt zgłoszeń od rodziców, którzy zadeklarowali chęć udziału swych dzieci w zajęciach prowadzonych w ramach Sobotniej Szkole Polskiej. Jesteśmy też w kontakcie z Konsulatem Polskim w Manchesterze, który zadeklarował pomoc przy tworzeniu placówki edukacyjnej dla polskich dzieci. Mamy również listę organizacji zainteresowanych współpraca ze szkołą i cyklicznymi spotkaniami z rodzicami.

Kolejnym krokiem zbliżającym nas do uruchomienia szkoły jest przygotowanie kadry do kontaktu z dziećmi zgodnie z obowiązującym prawem angielskim. Cała kadra szkoły mająca kontakt z dziećmi będzie musiała przejść proces sprawdzenia niekaralności (tzw. CRB check), co zwykle trwa do 4 tygodni. Bez tego zezwolenia zajęcia w szkole nie będą mogły się rozpocząć. Tym samym otwarcie szkoły nastąpi najwcześniej na początku października 2008, lecz jest to w znacznym stopniu uzależnione od uzyskanych funduszy. W międzyczasie planowane są szkolenia dla kadry szkoły, zakończenie formalności związanych z lokalem, oraz przygotowanie planu działania szkoły.

Fakty:

  • zajęcia szkolne będą się odbywały w każdą ‘roboczą’ sobotę
  • w każdą sobotę szkoła będzie czynna przez 5 godzin, 3 godziny zajęć oraz przerwa na lunch
  • przedmioty wykładane w szkole: język polski, historia, geografia
  • 3 nauczycieli i 3 asystentów zatrudnionych na zasadzie ‘self-employed’
  • dzieci w wieku szkolnym
  • szkoła będzie płatna, a wysokość opłat zależna jest od uzyskanych grantów

Aktualności dotyczące Polskiej Szkoły Sobotniej pojawiać się będą na stronie: www.nepco.org.uk

Anna Fraszczyk