Reklama
Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 84 gości 

Statystyki

Reklama
Spotkanie polskich przedsiębiorców w Newcastle - 2/07/2010 - podsumowanie
Wpisał Polnews.co.uk   
Piątek, 09. Lipiec 2010 08:10
Szanowni Państwo,
Bardzo dziekuję wszystkim osobom, które przybyły na spotkanie. Dziekuję również osobom, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu z przyczyn obiektywnych, ale deklarują swoje poparcie dla idei spotkań polskich przedsiębiorców.


Na początek kilka liczb.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób, reprezentując 14 firm z którymi są związani. 10 osób reprezentujacych 9 firm, nie mogło przybyć z przyczyn obiektywnych. Daje nam to liczbę 23. firm, które zainteresowane są spotkaniami. Istnieje dodatkowo 17 firm o korzeniach polskich, które nie wyraziły zainteresowania spotkaniami, lub nie chciały przybyć, a które udało mi się odnaleźć w naszym regionie.

W trakcie spotkania zostały omówione następujące zagadnienia, oraz zgłoszone następujące sugestie:
(część sugestii powstała w trakcie pisania tego podsumowania - bardzo proszę o opinie)
 • stworzenie klubu polskich przedsiębiorców (bardzo proszę o zastanowienie się nad nazwą przed następnym spotkaniem),
 • szkolenia dla polskich przedsiębiorców,
 • dostęp do tanich usług prawniczych oraz ubezpieczeniowych dla firm,
 • potrzeba odnowienia Polskiego Klubu Orła Białego jako przyszłego miejsca spotkań Polonii, oraz promocja tego Klubu
 • spotkania przedsiębiorców po godzinach w celu przekazywania sobie doświadczeń w prowadzeniu firmy w UK,
 • spotkania i szkolenia informacyjne dla nowo powstających firm w celu przyspieszenia ich rozwoju,
 • promocja polskiego biznesu wśród angielskiej społeczności biznesowej,
 • kreowanie pozytywnego obrazu polskiej przedsiębiorczości,
 • kontakty z lokalnymi władzami, oraz organizacjami Business Link, NECC, One North East, oraz innymi w celu pozyskiwania środków,
 • na działanie i wspieranie organizacji społecznościowych działających w regionie, oraz wspieranie inicjatyw,
 • kontakty z Konsulatami, Parlamentem oraz Senatem w Polsce,
 • eliminacja podziału między organizacjami polonijnymi w północno-wschodniej Anglii w celu stworzenia silnego i pozytywnego obrazu Polski oraz Polonii,
 • pozyskiwanie środków na działanie klubu polskich przedsiębiorców,
 • stworzenie centrum informacyjnego dla Polonii mieszkającej w naszym regionie, (1) które będzie zawierało informacje o wszystkich organizacjach społecznościowych w regionie, (2) które będzie zawierało informacje o polskich przedsiębiorcach dzialających w regionie, (3)które będzie zawierało informacje o internetowych portalach informacyjnych dla Polonii,
 • w celu wspomagania powyższych w wykonywaniu ich obowiązków oraz stwarzania okazji dla przedsiębiorców do zwiększenia obrotów ich firm,
 • kontakty z innymi stowrzyszeniami przedsiębiorców zarejestrowanymi na terenie UK,
 • organizowanie spotkań z przedsiębiorcami angielskimi w celach szkoleniowych, oraz stworzenia okazji do wspólpracy,
 • spotkania z menedżerami firm angielskich pochodzenia polskiego w celach szkoleniowych, oraz stworzenia okazji do wspólpracy,
 • wykorzystywanie silnego obrazu klubu polskich przedsiębiorców w celu wywierania nacisku na władze lokalne, organizacje,
 • dla promocji oraz stwarzania okazji wspólpracy,
 • kreowanie pozytywnego obrazu Polonii mieszkającej w naszym regionie dla opinii publicznej w UK oraz w Polsce

Powyższa lista może się przedłużać. Nasz region jest tak dobrym przykładem wielości inicjatyw i przedsiębiorczości, że należy to wykorzystać, nietety bardzo podzielonym i skłóconym. Decyzja chęci uczestniczenia w takim przedsięwzięciu zależy od Państwa. Bardzo proszę o opinie oraz sugestie.

Wstępna data następnego spotkania została ustalona na 23 lipca 2010. Są jednak prośby aby następne spotkanie odbyło się raczej na początku tygodnia, niż pod koniec, więc może 26 lipec 2010?
Bardzo proszę również o sugestie w tej sprawie.

W związku z trwającym okresem wakacyjno urlopowym, rozumiem, że może być ciężko ustalić termin wygodny dla wszystkich,
ale będę starał się informować wszystkich zainteresowanych na bieżąco.

Z wyrazami szacunku
Michał Czubiński